Polgári jogi ügyek

E területen vállalom:

  • ingatlan adásvételi szerződések szerkesztését, ellenjegyzését
  • ingatlan ajándékozási szerződések szerkesztését, ellenjegyzését
  • cégek, egyéni vállalkozók vagy magánszemélyek szerződéseinek szerkesztését, egyéni igényekhez igazítását (vállalkozási, megbízási szerződések, bérleti szerződések)
  • végrendelet szerkesztését
  • fogyasztóvédelmi területen (jótálláshoz, szavatossági igényekhez kapcsolódó jogvita) tanácsadást, jogi képviseletet
  • családjogi peres és nemperes ügyekben jogi képviseletet (egyedi egyeztetés alapján)
  • házassági vagyonjogi szerződés, illetve házassági vagyonmegosztásról szóló szerződés elkészítését, ellenjegyzését